ცხინვალი

facebooktwittergoogle_plus

შიდა ქართლი. სამაჩაბლო, ცხინვალი. ჩცვენ დავბრუნდებით.

კომენტარი
facebooktwittergoogle_plus