2015 წლის ანგარიში – ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა

facebooktwittergoogle_plus

 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობისთვის, გასული  წლის განმავლობაში, პრიორიტეტულ მიმართულებებს, ძირითადად, ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროგრამები, კონკრეტულად კი, საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება  და სასმელი წყლის სისტემების მოწესრიგება-რეაბილიტაცია წარმოადგენდა.

“რეგიონალური პროექტების  ფონდიდან”, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი იყო 1 მილიონ 700 ათასი ლარი (ტენდერით – 1. 488 000 ლ.), რომლითაც გზების მოასფალტება განხორციელდა. მათ შორის :

სოფელ განძაში  1.308 მ – 600.000 ლ. ( 520.000 ლარი);

ეშტიაში – 975მ – 500.000 ლარი (488.000ლ.);

სათხაში –  1.328მ –  600.000ლარი (480.000ლ.).

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით”, მუნიციპალიტეტში განხორციელდა  40 პროექტი, საერთო თანხით – 543.000 ლ. კერძოდ:

წყალსადენის რეაბილიტაცია-მშენებლობა, საერთო თანხით – 106.270ლ.,  განხორციელდა შემდეგ სოფლებში:

 • პატარა კონდურა – 10.000 ლარი
 • ყულალისი -16.160 ლ.
 • ჰეშტია – 5.300 ლ.
 • დიდი არაგიალი – 7.400 ლ.
 • პატარა არაგიალი -13.100 ლ.
 • განძა -2.600 ლ.
 • გორელოვკა – 26.300 ლ.
 • ორლოვკა – 8900 ლ.
 • სამება – 5.000 ლ.
 • პატარა ხანჩალი -16.000 ლ.
 • კატნატუ – 5.000 ლ.
 • როდიონოვკა – 8300ლ.
 • ხორენია – 5.300ლ.
 • სანიაღვრე არხების გაწმენდა – 4.550 ლარი

სპორტული მინიმოედნების რეაბილიტაცია-მშენებლობა, საერთო თანხით – 93.000 ლ.

შემდეგ სოფლებში:

– დიდი კონდურა – 11.800  ლ.

– ჰეშტია – 40.000 ლ.

– ღაურმა – 9.350 ლ.

– ფოგა – 3 000ლ.

– დიდი ხანჩალი – 30 470ლ.

რიტუალის სახლების რეაბილიტაცია-მშენებლობა – 90.050ლ.

        სოფლებში:

 • დილიფი – 28 900 ლ.
 • უჩმანა – 9 500 ლ.
 • ოროჯალარი – 19.500 ლ.
 • საღამო – 6 150 ლ.
 • ჯიგრაშენი – 26 000ლ.

სოფლის კლუბების  რეაბილიტაცია – 84.700 ლ.

    სოფლებში:

 • მამზარა – 16. 000 ლ.
 • განძა – 53.000 ლ.
 • კატნატუ – 3. 500 ლ.
 • ტამბოვკა – 6. 200 ლ.
 • ვლადიმიროვკა –   000 ლ.

აქედან მხოლოდ ერთი პროექტი დარჩა განსახორციელებელი (განძის სოფლის კლუბის ინვენტარის შეძენა).

 კულტურის სახლების  რეაბილიტაცია სოფელ ფოგაში  – 22.820 ლ.

ხიდების მშენებლობა-რეაბილიტაცია სოფელ სპასოვკაში – 8.880 ლ.

სასაფლაოების შემოღობვა/მშენებლობა-რეაბილიტაცია – 25.000 ლ.

        სოფლებში:

 • დიდი კონდურა – 15.000 ლ.
 • ფოგა – 10.000 ლ.

გარეგანათების მოწყობა სოფელ სათხაში – 32.610 ლ.

საზაფხულო იალაღზე პირუტყვის სადგომის შემოღობვა სოფელ ჟდანოვკაში -14.370ლ.

 სატუმბო სადგურეის რეაბილიტაცია სოფელ ეფრემოვკაში – 5. 660 ლ.

 შიდა გზების რეაბილიტაცია-მოხრეშვა – 15.720 ლ.

სოფლებში:

 • თორია – 11.000 ლ.
 • ასფარა – 4.720 ლ.

ადგილობრივი ბიუჯეტის  დაფინანსებით, განხორციელდა 36 პროექტი, საერთო თანხით  – 1.689 840 ლარი, მათ შორის:

შიდა გზების რეაბილიტაცია – მოასფალტება-მოხრეშვა – 110.000 ლ. (მათ შორის, მოასფალტება – 74.550ლარი)

 • ქალაქ ნინოწმინდაში – 50.000ლ.
 • სოფელ განძა – 70.000ლ.

სოფლებში:

 • ტამბოვკა 000 ლ.
 • პატარა კონდურა, დიდი კონდურა, დილიფი – 30 000ლ.
 • ჰეშტია – უჩმანა – თორია – 10 000 ლ.

 გარეგანათების მოწყობაზე დაიხარჯა – 120.000 ლარი

ნაგავმზიდი მანქანის შესყიდვა  – 147 000 ლ.

სახურავების რეაბილიტაცია  – 4.150 ლ.

ობიექტების ელექტროფიკაცია  – 4.500 ლ.

კულტურის სახლების/ობიექტების რეაბილიტაცია – 200.000ლ.

სოფლებში:

 • ფოგა – 40 000 ლ.
 • გორელოვკა – 60 000 ლ.
 • დ. არაგიალი – 30 000 ლ.
 • სათხა – 50 000 ლ.
 • ვლადიმიროვკა – 20 000 ლ.

რიტუალების სახლების რეაბილიტაცია –  230.000ლ.

ქ. ნინოწმინდა – 90.000 ლ.

        სოფლებში:

 • უჩმანა – 20.000 ლ.
 • ოროჯკალარი – 35 .000 ლ.
 • პატარა არაგიალი – 10.000 ლ.
 • ყულალისი – 15.000 ლ.
 • ჟდანოვაკანი – 15 .000 ლ
 • ეფრემოვკა – 20.000 ლ.
 • როდიონოვკა – 25.000 ლ.

წყალსადენ-საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობაზე დახარჯული თანხები:

. ნინოწმინდის წყალსადენის ტუმბოს შეძენა – 4.900 ლ.

        სოფლებში:

 • ჯიგრაშენი – 0 ლ.
 • პ.ხანჩალი – 132.0 ლ.
 • განძა – 50 .0 ლ.
 • დილიფი – 30.0 ლ.
 • სათხა – 146.0 ლ.
 • ოროჯალარი – 44.0 ლ.

კანალიზაციის მოსაწესრიგებლად გამოყოფილი თანხა – 238 200 ლ. ქ. ნინოწმინდასა და ნორაშენს მოხმარდა.

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და აღჭურვა   –  91.000 ლ.

ქ. ნინოწმინდა – 20.0 +1 000 ლ.

          სოფლებში:

 • ჰეშტია – 40.0 ლ.
 • მამზარა -15.0 ლ.
 • პ. კონდურა -15.0 ლ.

პერფორატორის შეძენა – დ. ხანჩალი -2.0 ლ.

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის გაზიფიკაცია -1.700 ლ.

ქ. ნინოწმინდის გენგეგმის შეკვეთა – 35.0 ლ

ხიდების რეაბილიტაციაზე დაიხარჯა 8 .8 ლარი.

საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია – 22.0 ლ.

ტროტუარების მოწყობა – 50.0 ლ.

 

 

  2015 წლის განმავლობაში, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოციალური საკითხების გადასაწყვეტად, ბიუჯეტით გთვალისწინებული იყო  256 ათასი ლარი, რაც დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გათვალისწინებული 10 მუხლის მიხედვით.

ნინოწმინდის მოსახლეობის მხრიდან წარმოდგენილი განცხადებების საფუძველზე, აღნიშნული თანხა, დახარჯულია ზემოხსენებული მუხლების მიხედვით, შემდეგნაირად:

– სამედიცინო  დახმარება გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ  მოსახლეობაზე – 27 +8 +10 = 45 ათასი ლარის ოდენობით

დღეის მდგომარეობით, ზემოხსენებული მუხლების მიხედვით, დახარჯულია  36.714ლარი, მათ შორის:

ა)   გადაუდებელი ოპერაციებისათვის;

ბ) სტაციონალური მკურნალობისათვის;

გ) მედიკამენტების  შეძენა  წარმოდგენილი  რეცეპტების მიხედვით;

დ) ინვალიდების ეტლების შეძენა.

 – ერთჯერადი ფინანსური დახმარებისთვის გათვალისწინებული იყო 25.000 ლარი.

ზემოხსენებული მუხლების მიხედვით, დახარჯულია 10.900 ლარი, მათ შორის:

– ობოლ ბავშვებსა და მრავალწევრიან  ოჯახებზე;

– მარჩენალდაკარგულ ოჯახებზე;

–   მრავალწევრიან ოჯახებზე.

– პირველი ჯგუფის და  დაბადებით ინვალიდებს გამოეყოთ  10 ათასი ლარი. დღეის მდგომარეობით, ზემოხსენებული მუხლების მიხედვით დახარჯულია 4 530ლარი.

– ომის ვეტერანების გასვენებისა და თაიგულებისათვის – 4 ათასი ლარი.

დღეის მდგომარეობით, ზემოხსენებული მუხლების მიხედვით, დახარჯულია 250 ლარი.

120 ათასი ლარი გამოიყო – ახალნამშობიარებ დედებზე. ამ მუხლის მიხედვით, დღეისათვის დახარჯულია 67 300 ლარი.

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება – 10 000 ლარი.

06.02.08.  –  25.000 ლარი,  დღეის მდგომარეობით, ამ მუხლის მიხედვით დახარჯულია 22 740 ლარი.

 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე –  15.000 ლარი.

დღეის მდგომარეობით, დახარჯულია  9 000 ლარი.

მათ შორის :

–  ბუნებრივი კატაკლიზმების გამო დაზარალებული ოჯახები;

– პირადი განცხადების საფუძველზე, სოციალური სამსახურის მიერ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, ან, იშვიათ შემთხვევაში – ორჯერ დახმარება.

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა სწავლის ქირის  ანაზღაურება – 15 ათასი ლარი.

დღეის მდგომარეობით, ზემოხსენებული მუხლების მიხედვით დახარჯულია 1 125 ლარი.

კომენტარი
facebooktwittergoogle_plus